Sự Kiện Open Và Đua Tốp Máy Chủ Tình Kiếm 10h Sáng Thứ 7 Ngày 16/12/2017